Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Dostawa włazów kanalizacyjnych i wpustów ściekowych dla PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach

zamawiający: PWiK Sp.z o.o. w Siedlcach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
nr sprawy: IP 2916-34/2020
wartość: poniżej 428 000 euro
termin składania ofert: 25 września 2020  10:00

zamówienie na:

Budowa obiektów 103A, 103B, 112d na terenie Oczyszczalni ścieków w Siedlcach

zamawiający: PWiK Sp.z o.o. w Siedlcach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
nr sprawy: IP 2916-32/2020
wartość: poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 29 września 2020  10:00

zamówienie na:

Wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Mineralnej i Strumykowej w Siedlcach

zamawiający: PWiK Sp.z o.o. w Siedlcach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
nr sprawy: IP 2916-35/2020
wartość: poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 2 października 2020  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)