Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej w ul. Piaskowej wraz z bocznikami w Stoku Lackim gm.Siedlce

zamawiający: PWiK Sp.z o.o. w Siedlcach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
nr sprawy: IZ 2916-7/2021
wartość: poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 10 marca 2021  10:00

zamówienie na:

Dostawa i montaż wirówki do odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków w Siedlcach

zamawiający: PWiK Sp. z o. o. w Siedlcach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP 2916-10/2021
wartość: Poniżej 428 000 euro
termin składania ofert: 11 marca 2021  11:00

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w boczniku ul. Sokołowskiej w Siedlcach

zamawiający: PWiK Sp.z o.o. w Siedlcach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
nr sprawy: IZ 2916-9/2021
wartość: poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 15 marca 2021  10:00

zamówienie na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Piaskowej w Strzale gm. Siedlce

zamawiający: PWiK Sp.z o.o. w Siedlcach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
nr sprawy: IZ 2916-8/2021
wartość: poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 19 marca 2021  10:00

zamówienie na:

Dostawę polielektrolitu do odwadnia osadu

zamawiający: PWiK Sp. z o. o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IZ 2916-3/2021
wartość: poniżej 428 000 euro
termin składania ofert: 22 marca 2021  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)