Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu AKPiA dla SUW Sekuła I"

zamawiający: PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IZ-2916-38/2021
wartość: poniżej 50 000 euro
termin składania ofert: 16 czerwca 2021  10:00

zamówienie na:

Budowa Sieci kanalizacji deszczowej w ul. Dreszera w Siedlcach

zamawiający: PWiK Sp.z o.o. w Siedlcach
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
nr sprawy: IZ 2916-40/2021
wartość: poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 22 czerwca 2021  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)