Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej w boczniku ul. Domanickiej w Siedlcach

zamawiający: PWiK p. z o.o. w Siedlcach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
nr sprawy: IZ 2916-58/2021
wartość: poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 17 września 2021  10:00

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla dla zadania" Modernizacja systemu AKPiA dla UW iSUW Sekuła I"

zamawiający: PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
nr sprawy: IZ-2916-60/2021
wartość: poniżej 428 000 euro
termin składania ofert: 20 września 2021  10:00

zamówienie na:

Renowacja kanalizacji deszczowej w ul. Sokołowskiej i renowacja kanalizacji sanitarnej w ul. Łącznej w Siedlcach

zamawiający: PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony-zamówienie sektorowe
nr sprawy: IZ 2916-62/2021
wartość: poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 22 września 2021  10:00

zamówienie na:

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Floriańskiej na odcinku od ul. Pułaskiego do ul. Wiatracznej w Siedlcach

zamawiający: PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
nr sprawy: IZ 2916-61/2021
wartość: poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 23 września 2021  10:00

zamówienie na:

Opracowanie Dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ul. Brzeskiej w Siedlcach od ul. Budowlanej do ul. Ujrzanowskiej

zamawiający: PWiK Sp. z o.o. w siedlcach
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
nr sprawy: IZ 2916-63/2021
wartość: poniżej 428 000 euro
termin składania ofert: 27 września 2021  14:00

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)