zamówienie na:

budowę i przebudowę SUW w Ujrzanowie gm. Siedlce wraz z Infrastrukturą techniczną i obudowami studni istniejącego ujęcia wody

zamawiający: PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP/2916-13
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 28 lipca 2016  10:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta firmy PBiI ABT Sp. z o.o. Częstochowa, ul. Bór 139