Przetargi rozstrzygnięte z 2015 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)zamówienie na:

Dostawa kuponów podarunkowych w formie elektronicznych kart płatniczych dla pracowników

zamawiający: PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP 2916-38/2015
wartość: poniżej 414 000 euro
termin składania ofert: 19 listopada 2015  10:00
wynik postępowania: udzielono zamówienia  

zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów

zamawiający: PWiK Sp.z o.o. w Siedlcach
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP 2916-37/2015
wartość: poniżej 414 000 euro
termin składania ofert: 12 listopada 2015  11:00
wynik postępowania: udzielono zamówienia 

zamówienie na:

UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ KOMUNIKACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W SIEDLCACH

zamawiający: PWiK Sp. z o.o. w siedlcach
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP-2916-36/2015
wartość: poniżej 414 000 euro
termin składania ofert: 5 listopada 2015  10:00
wynik postępowania: udzielono zamówienia 

zamówienie na:

Budowę sieci wod-kan w ul. Przymiarki i sieci kanalizacyjnej w ul. Wierzbowej w Siedlcach

zamawiający: PWiK Sp.z o.o. w Siedlcach
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP 2916-35/2015
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 4 listopada 2015  10:00
wynik postępowania: Część I Budowa sieci wod-kan w ul. Przymiarki -PRBII BUDOKAN Łosice ul. Berka Joselowicza 2 cena: 298 890,00 PLN Część II Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej - BUDOSAN Kazimierz Czubaszek – Żabokliki ul. Spacerowa 69, cena: 29 500,00 PLN  

zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej dla PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach

zamawiający: PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP 2916-34/2015
wartość: poniżej 414 000 euro
termin składania ofert: 29 października 2015  10:00
wynik postępowania: wybrano ofertę firmy: Energia Polska Sp. z o.o. Wrocław al.Kasztanowa 5  

zamówienie na:

Budowa: 1. sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Listopadowej i ul Zwycięzców w Nowych Iganiach 2. sieci wodociągowej w ul. Torowej i ul. I Brygady Legionów w Siedlcach 3. sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojnej w Chodowie

zamawiający: PWiK Sp.z o.o. w Siedlcach
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP-2916-28/2015
wartość: powyżej 30 000euro
termin składania ofert: 22 września 2015  10:00
wynik postępowania: Część I PB IMBAU - Siedlce, Pruszynek 49D, cena 62 000PLN Część II Inżynieria Adampol Adam Michalik – Adampol ul. Spacerowa 3, cena 117 677,85 PLN Część III PRBII BUDOKAN - Łosice ul. Berka Joselowicza 2, cena 67 900 PLN  

zamówienie na:

Kompleksowa dostawa gazu dla PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach

zamawiający: PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP 2916-27/2015
wartość: poniżej 414 000 euro
termin składania ofert: 24 sierpnia 2015  11:00
wynik postępowania: wybrano ofertę: ENEA SA ul. Górecka 1 Poznań Cena: 971 430,72 PLN netto  

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej w ul. Bema oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Podmiejskiej w Siedlcach

zamawiający: PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP-2916-12/2015
wartość: powyżej 30 tysięcy euro
termin składania ofert: 14 sierpnia 2015  10:00
wynik postępowania: wybrano ofertę firmy: ZIS CO i GAZ Andrzej Paweł Piotr Łuka Sp. jawna, ul. Ujrzanowska 14, Siedlce Część I sieć wodociągowa ul. Bema - cena: 63 300,00PLN Część II sieć kanalizacyjna ul. Podmiejska i Maczka - cena: 65 800,00PLN  

zamówienie na:

Budowa sieci wod-kan w ul. Herberta, w ul. ks. Obrębskiego oraz w ul. Chabrowej z przyłączem kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Sokołowskiej 42 w Siedlcach

zamawiający: PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP 2916-22/2015
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 29 lipca 2015  10:00
wynik postępowania: Została wybrana oferta firmy: BUDOSAN Kazimierz Czubaszek , Żabokliki ul. Spacerowa 69, 08-110 Siedlce Część I - cena: 247 500,00PLN Część II - cena: 144 000,00PLN  

zamówienie na:

Dostawa polielektrolitu do odwadniania osadu pofermentacyjnego w Oczyszczalni ścieków w Siedlcach

zamawiający: PWiK Sp. z o.o. w siedlcach
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP 2916-19/2015
wartość: powyżej 30 000euro
termin składania ofert: 2 lipca 2015  10:00
wynik postępowania: została wybrana oferta firmy: Allied Solutions Poland Sp. z o.o. – Warszawa ul. Łyżwiarska 1/11 Cena: 767 916,00 PLN  

zamówienie na:

Budowa sieci wod-kan w ul. Kablowej i sieci wodociągowej w ul. Drobika w Siedlcach

zamawiający: PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP 2916-18/2015
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 11 czerwca 2015  10:00
wynik postępowania: ul. Kablowa -udzielono zamówienia firmie Zakład Instalacji Sanitarnej CO i Gaz Andrzej Paweł Piotr Łuka Spółka Jawna w Siedlcach, ul. Ujrzanowska 14, ul. Drobika - udzielono zamówienia firmie „BUDOINSTAL Piotr Kryszczuk” z siedzibą w Seroczyn 41, 08-320 Sterdyń 

zamówienie na:

opracowanie operatów wodnoprawnych

zamawiający: PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP-2916-12/2015
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 12 maja 2015  12:00
wynik postępowania: wybrana została oferta nr3 firmy: beEKO Biuro Usług Hydrologicznych i Ochrony Środowiska, 62-240 Trzemeszno. 

zamówienie na:

Dostawa wodomierzy, modułów radiowych, elementów złącznych oraz naprawę i legalizację wodomierzy

zamawiający: PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP 2916-14/2015
wartość: powyżej 30 euro
termin składania ofert: 5 maja 2015  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięto 

zamówienie na:

Wykonanie sieci wodociągowych: - ul. Starzyńskiego w Siedlcach - ul. Akacjowa w m. Stare Iganie

zamawiający: PWiK Sp.z o.o. w Siedlcach
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP 2916-9/2015
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 28 kwietnia 2015  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięto 

zamówienie na:

Budowa sieci wod-kan w ul. Kryłowa w Siedlcach

zamawiający: PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony+
nr sprawy: IP 2916-6/2015
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 27 marca 2015  10:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta Nr 7 złożona przez BUDGAR Piotr Garwoliński, ul. Rybacka 11  

Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)