Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 19 (z 19)zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne Przedsiębiorstwa Wodociagów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach

zamawiający: PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
nr sprawy: IP 2916-36/2019
wartość: poniżej 443 000 euro
termin składania ofert: 26 listopada 2019  10:00
wynik postępowania: wybrano ofertę firmy: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA I Oddział Warszawa ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa Cena 158 178,00 PLN  

zamówienie na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej w Siedlcach

zamawiający: PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony zamówienie sektorowe
nr sprawy: IP 2916-34/2019
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 20 listopada 2019  10:00
wynik postępowania: wybrano ofertę firmy: PIS MK INSTAL S.C. ul. Warszawska 146/8, 05-300 Mińsk Mazowiecki Cena oferty: 177 600,00 PLN netto  

zamówienie na:

Dostawa kuponów podarunkowych w formie elektronicznych kart dla PWiK Sp.z o.o. w Siedlcach

zamawiający: PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP 2916-33/2019
wartość: poniżej 443 000 euro
termin składania ofert: 12 listopada 2019  10:00
wynik postępowania: wybrano ofertę firmy:Edenred Polska Sp. zoo. ul. Rozbrat 44A, Warszawa -cena oferty: 168 450,00 PLN…………………………10.00% -ilość placówek akceptantów: 3175…………………50,00% -ilość placówek z rabatami: 16…………………….….14,88% suma kryteriów oceny oferty……………………………74,88%  

zamówienie na:

Kompleksowa dostawa gazu dla PWiK Sp. z o. o. w Siedlcach

zamawiający: PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP 2916-32/2019
wartość: poniżej kwoty 443 000 euro
termin składania ofert: 7 listopada 2019  12:00
wynik postępowania: PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa Wybrana została ofertta Wykonawcy: PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa  

zamówienie na:

Budowa sieci wod-kan w m. Żelków Kolonia w ulicach Bursztynowa, Perłowa, Krótka

zamawiający: PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
nr sprawy: IP 2916-28/2019
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 15 października 2019  10:00
wynik postępowania: udzielono zamówienia firmie: BUDGAR Sp. z o.o. ul. Rybacka 11, Siedlce 08-110, Cena oferty: 279 000,00PLN  

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej w ul. Okrężnej w Siedlcach

zamawiający: PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP 2916-26/2019
wartość: poniżej kwoty 5 548 000 euro
termin składania ofert: 2 października 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy: ZIS Łuka Spółka Jawna ul. Ujrzanowska 14, 08-110 Siedlce.........….Cena oferty: 524 960,00 PLN netto  

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej w Golicach oraz ul. Słonecznej w Nowym Opolu

zamawiający: PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP 2916-25/2019
wartość: poniżej kwoty 5 548 000 euro
termin składania ofert: 27 września 2019  10:00
wynik postępowania: udzielono zamówienia: Dla Część I PUH Melkan Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76c, Łuków ……..cena 130 355,00PLN Dla części II - HYDRA Łukasz Cabaj ul.Swoboda 43, Żelków Kolonia......cena 146 000,00PLN  

zamówienie na:

Zamówienie sektorowe na dostawę energii elektrycznej dla PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach

zamawiający: PWiK Sp.z o.o. w Siedlcach
tryb zamówienia: zamówienie sektorowe - przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP 2916-24/2019
wartość: poniżej 443 000 euro
termin składania ofert: 24 września 2019  10:00
wynik postępowania: udzielono zamówienia firmie: Energia i Gaz Sp. z o.o. ul. Obornicka 330, Poznań 60-689...... Cena netto: 1 125 203,20 PLN  

zamówienie na:

Dostawa włazów kanalizacyjnych i wpustów ściekowych dla PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach

zamawiający: PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP 2916-20/2019
wartość: poniżej kwoty 443 000 euro
termin składania ofert: 21 sierpnia 2019  10:00
wynik postępowania: wybrano ofertę firmy: FHU Mirosław Turek ul. Sybiraków 5/11, Białystok 15-204, cena netto: 152 700,00 PLN  

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej w ul. Podlaskiej-Monte Cassino, ul. Okrężnej oraz ul. Targowej w Siedlcach.

zamawiający: PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP 2916-19/2019
wartość: poniżej kwoty 5 548 000 euro
termin składania ofert: 19 sierpnia 2019  10:00
wynik postępowania: Na część I i III wybrana została oferta następującego Wykonawcy: Zakład Elektrotechniczny ZELTECH Stanisław Przesmycki, 08-110 Siedlce, ul. Brzeska 139 Na część II postępowanie zostało unieważnione. 

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej w ul. 5KDL i ul. Garwolińskiej w Siedlcach ( na odcinku od węzła W1 do węzła W5)

zamawiający: PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP 2916-18/2019
wartość: poniżej kwoty 5 548 000 euro
termin składania ofert: 8 sierpnia 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta wykonawcy:Inżynieria Adampol Adam Michalik, ul. Spacerowa 3, 05-280 Adampol  

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej w ul. Targowej w Siedlcach oraz w ul. Ogrodowej w Chodowie

zamawiający: PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP 2916-16/2019
wartość: poniżej kwoty 5 548 000 euro
termin składania ofert: 17 lipca 2019  10:00
wynik postępowania: 1.Na część I postępowanie zostało unieważnione. 2.Na część II wybrana została oferta wykonawcy: PRBII BUDOKAN, ul. Berka Joselowicza 2, 08-200 Łosice 1. Na część I postępowanie zostało unieważnione. 2. Na część II wybrana została oferta wykonawcy: PRBII BUDOKAN, ul. Berka Joselowicza 2, 08-200 Łosice  

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej w ul. Źródlanej, Mineralnej i Strumykowej na terenie osiedla w rejonie ul. Piaski Zamiejskie w Siedlcach

zamawiający: PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP 2916-15/2019
wartość: poniżej kwoty 5 548 000 euro
termin składania ofert: 4 lipca 2019  10:00
wynik postępowania: najkorzystniejsza oferta: ZE Zeltech Stanisław Przesmycki ul. Brzeska 139, 08-110 Siedlce Cena oferty: 480 000,00 PLN netto  

zamówienie na:

Dostawa poielektrolitu do odwadniania osadu pofermentacyjnego na Oczyszczalni ścieków w Siedlcach

zamawiający: PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP 2916-13/2019
wartość: poniżej 443 000 euro
termin składania ofert: 3 lipca 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta wykonawcy: Allied Solutions Poland Sp. z o.o. – Warszawa ul. Łyżwiarska 1/11 

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej w ul. Kasztanowej w Siedlcach

zamawiający: PWiK Sp.z o.o. w Siedlcach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP 2916-12/2019
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 29 maja 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta wykonawcy:ZIS Łuka Spółka Jawna, 08-110 Siedlce, ul. Ujrzanowska 14 , ponieważ jej cena jest najniższa.  

zamówienie na:

Dostawa kuponów podarunkowych w formie elektronicznych kart płatniczych dla pracowników PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach

zamawiający: PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP 2916-10/2018
wartość: poniżej 443 000 euro
termin składania ofert: 29 marca 2019  10:00
wynik postępowania: Sodexo Benefits & Rewards Services Polska Sp. zoo. ul. Kłobucka 25, Warszawa, -cena oferty: 173 400,00 PLN  

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej w ul. Bema od węzła W-11 do zasuwy w rejonie węzła W-18

zamawiający: PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP 2916-7/2019
wartość: poniżej kwoty 5 548 000 euro
termin składania ofert: 7 marca 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta firmy: ZIS Łuka Spółka Jawna, 08-110 Siedlce, ul. Ujrzanowska 14  

zamówienie na:

Na odbiór i zagospodarowanie odpadów na okres 2 lat

zamawiający: PWiK Sp.z o.o. w Siedlcach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony- zamówienie sektorowe
nr sprawy: IP 2916-5/2019
wartość: poniżej 443 000 euro
termin składania ofert: 19 lutego 2019  10:00
wynik postępowania: wybrano firmę:PROSPRECO Polska Sp. z o.o. ul. Starosty Kosa 4, Ostrołęka……..cena258 180,00PLN  

zamówienie na:

Budowa sieci wod-kan w ul. Żabokilickiej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią w rejonie ul. Piaski Zamiejskie w Siedlcach oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Starym Opolu

zamawiający: PWiK Sp.z o.o. w Siedlcach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP/2916-43/2017
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 15 stycznia 2019  10:00
wynik postępowania: Dla części I - Budowa sieci wod-kan. w ul Żaboklickiej w Siedlcach - wybrano ofertę firmy INŻYNIERIA ADAMPOL ul.Spacerowa 3 Adampol z ceną 91 120,34PLN Dla części II - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Piaski Zamiejskie w Siedlcach - wybrano ofertę firmy PIS INSTAL ul. Ustronna 7 Sokołów Podlaski z ceną 294 700,00PLN, Dla części III - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Starym Opolu - wybrano ofertę firmy PRBII BUDOKAN ul. Berka Joselowicza 2 Łosice z ceną 294 500,00PLN  

Przetargi o pozycjach 1 - 19 (z 19)