Przetargi unieważnione z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Dostawa włazów i wpustów ściekowych dla PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach

zamawiający: PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP 2916-15/2016
wartość: poniżej 418 000 euro
termin składania ofert: 3 sierpnia 2016  10:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z §24 pkt 8.2 Regulaminu Wewnętrznego Udzielania Zamówień stanowiącym, że w przypadku kiedy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę , którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia postępowanie podlega unieważnieniu. 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)