Przetargi unieważnione z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Garwolińskiej i 5KDL ( na odc. S1-S16 oraz S16-S27) w Siedlcach

zamawiający: PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP 2916-16/2016
wartość: poniżej kwoty 5 548 000 euro
termin składania ofert: 11 czerwca 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: postępowanie zostało unieważnione, poniewaz nie złożono żadnej oferty 

zamówienie na:

Wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Sosnowej w Siedlcach

zamawiający: PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
nr sprawy: IP 2916-10/2018
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 19 kwietnia 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: nie złożono żadnej oferty 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)