Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków


Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1152  z późn. zm)  Uchwałą NR VI/50/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2019 r oraz Uchwałą NR V/59/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2019 r. został uchwalony Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie miasta Siedlce i gminy Siedlce obsługiwanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach
   
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków – Miasto Siedlce (533kB) pdf

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków – Gmina Siedlce (240kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Szewczak (19 marca 2019)
Opublikował: Agnieszka Kowalczyk (2 stycznia 2015, 10:28:53)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Kowalczyk (17 lutego 2020, 14:24:55)
Zmieniono: zamiana treści regulaminu Urzędu Gminy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2087