Umowy w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Umowy w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków przygotowuje Dział Ekonomiki i Zbytu - Obsługa Klienta,
tel. (025) 640-27-97, 640-27-98 w dni powszednie w godz. 7:10 – 14:50. 

Umowy w zakresie odprowadzenia ścieków opadowych przygotowuje Dział Ekonomiki i Zbytu - Obsługa Klienta, ,
tel. (025) 640-27-97, 640-27-98 w dni powszednie w godz. 7:10 – 14:50. 

Wszystkie umowy zawierane są z właścicielami bądź zarządcami nieruchomości. 

Wymagane dokumenty dla odbiorców indywidualnych:
 
- pisemny wniosek o zawarcie umowy,
- kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.
- dowód osobisty 

Wymagane dokumenty dla podmiotów gospodarczych: 
- pisemny wniosek o zawarcie umowy,
- kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.
- kopia z właściwego rejestru ( KRS lub ewidencja działalności gospodarczej),
- kopia decyzji w sprawie nadania numeru NIP,
- kopia zaświadczenia o nadaniu numeru Regon. 

W przypadku przepisania umowy, należy dysponować protokołem zdawczo – odbiorczym, zawierającym nr wodomierza,
stan wodomierza, datę rozliczenia końcowego i podpisy stron.

Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (1482kB) pdf

Umowa o odprowadzanie wód opadowych (228kB) pdf

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i (lub) odprowadzenie ścieków (170kB) pdf

Wniosek o zawarcie umowy o odprowadzenie wód opadowych i roztopowych (158kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Szewczak (2 stycznia 2015)
Opublikował: Agnieszka Kowalczyk (2 stycznia 2015, 10:45:41)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Kowalczyk (9 października 2018, 13:57:12)
Zmieniono: zmiana umowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1948