Wykonanie przyłącza

Aby wykonać podłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej posesji w mieście Siedlce oraz w miejscowościach : Nowe Iganie, Nowe Opole, Stare Opole, Opole Świerczyna, Opole Ostrówek, Żelków, Żelków Kolonia, Ujrzanów, Białki, Grabianów, Wołyńce, Wołyńce Kolonia i Rakowiec należy w Dziale Techniczno-Inwestycyjnym złożyć wniosek o przyłączenie do sieci i wydanie warunków technicznych: 


1. Klient składa wniosek o przyłączenie do sieci i wydanie warunków technicznych do projektowania- w załączeniu aktualny  akt notarialny działki i kserokopię aktualnej mapy geodezyjnej. 
2. Po otrzymaniu z Działu Techniczno- Inwestycyjnego warunków technicznych i umowy przyłączeniowej, klient może przystąpić do wykonania projektu przyłącza. 
3. W przypadku podjęcia decyzji klienta o wykonaniu projektu w PWiK, z klientem zostaje zawarta umowa na wykonanie projektu przyłącza. 
4. Projekt przyłącza Klient- Inwestor składa w Urzędzie Miasta lub w Starostwie „ na zgłoszenie”. 
5. Klient dokonuje wyboru wykonawcy przyłącza. 
6. W przypadku podjęcia decyzji klienta o wykonaniu przyłącza przez PWiK , z klientem zostanie zawarta umowa na wykonanie podłączenia w Dziale Techniczno Inwestycyjnym. 
7. W przypadku wykonywania przyłącza wodociągowego przez firmy zewnętrzne, wykonawca posiadający uprawnienia z kompletną dokumentacją projektową oraz z pozwoleniem Urzędu Miasta na zajęcie i rozkopanie pasa drogowego zgłasza się do Działu Sieci Wodociągowej celem uzyskania zezwolenia na wykonanie przyłącza 
8. Dział Sieci Wodociągowej wykonuje włączenie do sieci, za które zostanie obciążony Wykonawca. 
9. Po wykonaniu przyłącza i zinwentaryzowaniu geodezyjnym, Wykonawca zgłasza przyłącze do odbioru, po czym zostaje spisany protokół odbioru. 
10.W Dziale Techniczno- Inwestycyjnym Klient podpisuje umowę na przekazanie przyłącza w eksploatację i majątek PWIK 
11. W Dziale Ekonomiki i Zbytu Klient podpisuje umowę na dostarczenie wody. 
12. Dział Sieci Wodociągowej montuje wodomierz i zakłada plombę , poczym uruchamia przyłącze. 
13. W przypadku wykonania przyłącza kanalizacyjnego przez firmy zewnątrz, wykonawca posiadający uprawnienia z kompletną dokumentacją projektową oraz z pozwoleniem Urzędu Miasta na zajęcie i rozkopanie pasa drogowego zgłasza się do Działu Sieci Kanalizacyjnej celem uzyskania zezwolenia. 
14. Po wykonaniu przyłącza i jego zinwentaryzowaniu geodezyjnym , Wykonawca zgłasza odbiór przyłącza 
15. W Dziale Techniczno - Inwestycyjnym Klient podpisuje umowę przekazania przyłącza na majątek i w eksploatację PWiK 
16. Dział Ekonomiki i Zbytu spisuje z Klientem umowę na odbiór ścieków. Przy spisaniu umowy Klient przedstawia Akt Notarialny. 


Do pobrania wzór wniosku o przyłączenie do sieci i wydanie warunków technicznych do projektowania oraz Oświadczenie

Wniosek o wykonanie włączenia przez służby PWiK projektowanego przyłącza (222kB) pdf
metryczka


Wytworzył: Sławomir Zalewski (7 stycznia 2015)
Opublikował: Agnieszka Kowalczyk (7 stycznia 2015, 12:27:19)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Kowalczyk (30 sierpnia 2018, 14:46:51)
Zmieniono: zmiana wniosku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3201