Obsługa klienta

Jesteśmy do Państwa dyspozycji każdego dnia od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1500 oraz każdego dnia przez całą dobę czynny jest telefon pogotowia wod-kan 994.
Pomożemy Państwu wypełnić niezbędne wnioski, wyjaśnimy wątpliwości, postaramy się, abyście Państwo mogli w krótkim czasie załatwić wszystkie interesujące Was sprawy.

 

  • załatwienie formalności związanych z przyłączeniem nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej tel. 25 640-27-82, 25 640-27-83,
  • uzgodnienie dokumentacji technicznej na budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego tel. 25 640-27-82, 25 640-27-83,
  • podpisanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków tel. 25 640-27-97, 25 640-27-98,
  • przekazanie odczytu wodomierza tel. 25 640-27-97, 25 640-27-98 lub pocztą elektroniczną
  • złożenie reklamacji
  • sprawdzenie stanu swojego konta księgowego tel. 25 640-28-04, 25 640-28-05,
  • zamówienie wywozu nieczystości ciekłych tel. 25 640-27-92, 25 640-27-91,
  • zlecenie wykonania analizy wody tel. 25 640-27-84,
  • uzyskanie informacji o pozostałych usługach świadczonych przez Spółkę .

metryczka


Wytworzył: Anna Szewczak (7 stycznia 2015)
Opublikował: Agnieszka Kowalczyk (7 stycznia 2015, 12:45:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1473