PWiK Siedlce
  Wybierz dział  
Dane Podstawowe
Lokalizacja Przedsiębiorstwa
Dane teleadresowe
Przedmiot działalności Przedsiębiorstwa
Władze i struktura
Organy Spółki
Struktura własnościowa
Struktura organizacyjna
Kompetencje Organów Spółki
Finanse i majątek Spółki
Struktura majątkowa Spółki
Podstawowe dane finansowe
Załatwianie spraw
Wykaz spraw
Regulamin usług
Przetargi ze Środków Unii Europejskiej
Opis procedur zawierania umów dla zadań dofinansowywanych ze środków UE
Przetargi bieżace
Przetargi zakończone
Dostawa wirówki do odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków w Siedlcach
Promocja Projektu III
Wykonanie instalacji odsiarczania biogazu na oczyszczalni ścieków w Siedlcach - nr III
Zakup wyposażenia laboratorium oczyszczalni ścieków nr 2
Dostawa koparko-ładowarki i samochodu specjalnego
Budowa drogi wewnętrznej oraz placu manewrowego na oczyszczalni ścieków w Siedlcach
Wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń laboratorium na Oczyszczalni ścieków w Siedlcach
Wykonanie instalacji odsiarczania biogazu na oczyszczalni ścieków w Siedlcach - nr II
Zakup wyposażenia laboratorium oczyszczalni ścieków
Dostawa samochodu ciężarowego, koparko-ładowarki i samochodu specjalnego
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Śmiałej i Zielna-Różana
Wykonanie instalacji odsiarczania biogazu na oczyszczalni ścieków w Siedlcach
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Sokołowskiej, Bema i Grabowskiego
Przebudowa kanalizacji metodą bezwykopową etap II
Zasilenie elektryczne stacji dezynfekcji na oczyszczalni ścieków w Siedlcach
Budowa zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Projektowanie i budowa suszarni IV
Dostawa kontenera na szafy zasilające i szafę sterującą lamp UV
Projektowanie i budowa suszarni III
Projektowanie i budowa suszarni osadów II
Projektowanie i budowa suszarni osadów I
Promocja Projektu
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Siedlcach
Budowa kolektorów zastępujących rów Strzała
Zamówienia publiczne
Regulamin Wewnętrzny Udzielania Zamówień
Przetargi bieżące
Przetargi zakończone
Obsługa geodezyjna PWiK Sp. z o.o.
Dostawa talonów towarowych dla PWiK Sp. z o.o.
Ubezpieczenie mienia,OC oraz komunikacyjne PWiK
Dostawa Energii Elektrycznej dla PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach
Odbiór i zagospodarowanie odpadów
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. P.Zamiejskie, Wojewódzkiego, Romanówka w siedlcach i Czereśniowa w m.Grabianów
Budowa sieci wod-kan w ul. Węgrowskiej w m. Chodów gmina Siedlce
Budowa sieci wodociągowych w ul. Pescantina, Promienna oraz w m. Kolonia Wołyńce
przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w ul. Brzechwy w Siedlcach
Przetarg nieograniczony na dostawę włazów i wpustów sciekowych dla PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach
Wykonanie remontu-modernizacji ogrodzeń ujęć wody oraz stacji PZP
Przetar nieograniczony na budowę sieci wodociągowych w ulicach: Borowiczan, Artyleryjskiej oraz Geodetów i Wyszyńskiego
Przetarg nieograniczony na odbiór odpadów komunalnych i segregowanych
Dostawa talonów towarowych
przetarg nieograniczony na dostawę flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego z oczyszczalni ścieków
Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych
Przetarg nieograniczony na dostawę talonów towarowych
Przetarg nieograniczony na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne dla PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wod-kan w ul. Św. Faustyny Kowalskiej oraz w ul. Dąbrowskiego w Siedlcach
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w ul. Drobika i sieci wod-kan w ul. Miodowej i Przymiarki w Siedlcach
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej dla PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach
Przetarg nieograniczony na dostawę i legalizację wodomierzy
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dachów Stacji Uzdatniania Wody Sekuła II w Siedlcach
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej w Siedlcach
Przetarg nieograniczony na wykonanie sieci wodociągowej w ul. Cichej w Chodowie gm. Siedlce
Odbiór i zagospodarowanie odpadów
Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Żytniej w Siedlcach
Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Chopina w Siedlcach
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w ul. Biskupa Świrskiego w Siedlcach
Dostawa talonów towarowych dla PWiK Sp. z o. o. w Siedlcach
Komunikaty
Komunikat o zabezpieczeniu wodomierzy
Opłaty za wodę i ścieki
Jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków
Planowane przerwy w dostarczaniu wody
Inne
  szukaj na stronie...  

ISO
PWiK Siedlce BIP

PWiK Siedlce Mapa serwisu
  PWiK SiedlceDane Podstawowe
       PWiK SiedlceLokalizacja Przedsiębiorstwa
       PWiK SiedlceDane teleadresowe
       PWiK SiedlcePrzedmiot działalności Przedsiębiorstwa
  PWiK SiedlceWładze i struktura
       PWiK SiedlceOrgany Spółki
       PWiK SiedlceStruktura własnościowa
       PWiK SiedlceStruktura organizacyjna
       PWiK SiedlceKompetencje Organów Spółki
  PWiK SiedlceFinanse i majątek Spółki
       PWiK SiedlceStruktura majątkowa Spółki
       PWiK SiedlcePodstawowe dane finansowe
  PWiK SiedlceZałatwianie spraw
       PWiK SiedlceWykaz spraw
            PWiK SiedlceUmowy
            PWiK SiedlceWarunki techniczne
            PWiK SiedlceWykonanie przyłącza
            PWiK SiedlceZmiana lokalizacji wodomierza
            PWiK SiedlceWymiana uszkodzonego wodomierza
            PWiK SiedlceZałożenie wodomierza ogrodowego
            PWiK SiedlcePodawanie stanów wodomierzy
            PWiK SiedlceZgłoszenie awarii
            PWiK SiedlcePrzyjmowanie zapłat
            PWiK SiedlceZłożenie reklamacji, skargi
            PWiK SiedlceInne wnioski
       PWiK SiedlceRegulamin usług
  PWiK SiedlcePrzetargi ze Środków Unii Europejskiej
       PWiK SiedlceOpis procedur zawierania umów dla zadań dofinansowywanych ze środków UE
       PWiK SiedlcePrzetargi bieżace
       PWiK SiedlcePrzetargi zakończone
            PWiK SiedlceDostawa wirówki do odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków w Siedlcach
            PWiK SiedlcePromocja Projektu III
            PWiK SiedlceWykonanie instalacji odsiarczania biogazu na oczyszczalni ścieków w Siedlcach - nr III
            PWiK Siedlce Zakup wyposażenia laboratorium oczyszczalni ścieków nr 2
            PWiK SiedlceDostawa koparko-ładowarki i samochodu specjalnego
            PWiK SiedlceBudowa drogi wewnętrznej oraz placu manewrowego na oczyszczalni ścieków w Siedlcach
            PWiK SiedlceWykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń laboratorium na Oczyszczalni ścieków w Siedlcach
            PWiK SiedlceWykonanie instalacji odsiarczania biogazu na oczyszczalni ścieków w Siedlcach - nr II
            PWiK SiedlceZakup wyposażenia laboratorium oczyszczalni ścieków
            PWiK SiedlceDostawa samochodu ciężarowego, koparko-ładowarki i samochodu specjalnego
            PWiK SiedlceBudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Śmiałej i Zielna-Różana
            PWiK SiedlceWykonanie instalacji odsiarczania biogazu na oczyszczalni ścieków w Siedlcach
            PWiK SiedlceBudowa kanalizacji sanitarnej w ul.Sokołowskiej, Bema i Grabowskiego
            PWiK SiedlcePrzebudowa kanalizacji metodą bezwykopową etap II
            PWiK SiedlceZasilenie elektryczne stacji dezynfekcji na oczyszczalni ścieków w Siedlcach
            PWiK SiedlceBudowa zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
            PWiK SiedlceProjektowanie i budowa suszarni IV
            PWiK SiedlceDostawa kontenera na szafy zasilające i szafę sterującą lamp UV
            PWiK SiedlceProjektowanie i budowa suszarni III
            PWiK SiedlceProjektowanie i budowa suszarni osadów II
            PWiK SiedlceProjektowanie i budowa suszarni osadów I
            PWiK SiedlcePromocja Projektu
            PWiK SiedlcePrzebudowa kanalizacji metodą bezwykopową
            PWiK SiedlceRozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Siedlcach
            PWiK SiedlcePrzebudowa kanału w ul. Prusa metodą bezwykopową
            PWiK SiedlceBudowa kolektorów zastępujących rów Strzała
            PWiK SiedlcePromocja Projektu
            PWiK SiedlceBudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Północnej, Gospodarczej w Siedlcach
            PWiK SiedlcePrzetarg na wymianę membran dyfuzorów napowietrzających w komorach biologicznych na oczyszczalni ścieków w Siedlcach
            PWiK SiedlcePrzetarg na budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Formińskiego w Siedlcach
                 PWiK SiedlceInformacja dla wykonawców
  PWiK SiedlceZamówienia publiczne
       PWiK SiedlceRegulamin Wewnętrzny Udzielania Zamówień
       PWiK SiedlcePrzetargi bieżące
       PWiK SiedlcePrzetargi zakończone
            PWiK SiedlceObsługa geodezyjna PWiK Sp. z o.o.
            PWiK SiedlceDostawa talonów towarowych dla PWiK Sp. z o.o.
            PWiK SiedlceUbezpieczenie mienia,OC oraz komunikacyjne PWiK
            PWiK SiedlceDostawa Energii Elektrycznej dla PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach
            PWiK SiedlceOdbiór i zagospodarowanie odpadów
            PWiK SiedlceBudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. P.Zamiejskie, Wojewódzkiego, Romanówka w siedlcach i Czereśniowa w m.Grabianów
            PWiK SiedlceBudowa sieci wod-kan w ul. Węgrowskiej w m. Chodów gmina Siedlce
            PWiK SiedlceBudowa sieci wodociągowych w ul. Pescantina, Promienna oraz w m. Kolonia Wołyńce
            PWiK Siedlceprzetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w ul. Brzechwy w Siedlcach
            PWiK SiedlcePrzetarg nieograniczony na dostawę włazów i wpustów sciekowych dla PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach
            PWiK SiedlceWykonanie remontu-modernizacji ogrodzeń ujęć wody oraz stacji PZP
            PWiK SiedlcePrzetar nieograniczony na budowę sieci wodociągowych w ulicach: Borowiczan, Artyleryjskiej oraz Geodetów i Wyszyńskiego
            PWiK SiedlcePrzetarg nieograniczony na odbiór odpadów komunalnych i segregowanych
            PWiK SiedlceDostawa talonów towarowych
            PWiK Siedlceprzetarg nieograniczony na dostawę flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego z oczyszczalni ścieków
            PWiK SiedlcePrzetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych
            PWiK SiedlcePrzetarg nieograniczony na dostawę talonów towarowych
            PWiK SiedlcePrzetarg nieograniczony na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne dla PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach
            PWiK SiedlcePrzetarg nieograniczony na budowę sieci wod-kan w ul. Św. Faustyny Kowalskiej oraz w ul. Dąbrowskiego w Siedlcach
            PWiK SiedlcePrzetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w ul. Drobika i sieci wod-kan w ul. Miodowej i Przymiarki w Siedlcach
            PWiK SiedlcePrzetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej dla PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach
            PWiK SiedlcePrzetarg nieograniczony na dostawę i legalizację wodomierzy
            PWiK SiedlcePrzetarg nieograniczony na wykonanie remontu dachów Stacji Uzdatniania Wody Sekuła II w Siedlcach
            PWiK SiedlceBudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej w Siedlcach
            PWiK SiedlcePrzetarg nieograniczony na wykonanie sieci wodociągowej w ul. Cichej w Chodowie gm. Siedlce
            PWiK SiedlceOdbiór i zagospodarowanie odpadów
            PWiK SiedlcePrzetarg nieograniczony na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Żytniej w Siedlcach
            PWiK SiedlcePrzetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Chopina w Siedlcach
            PWiK SiedlcePrzetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w ul. Biskupa Świrskiego w Siedlcach
            PWiK SiedlceDostawa talonów towarowych dla PWiK Sp. z o. o. w Siedlcach
  PWiK SiedlceKomunikaty
       PWiK SiedlceKomunikat o zabezpieczeniu wodomierzy
       PWiK SiedlceOpłaty za wodę i ścieki
       PWiK SiedlceJakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków
       PWiK SiedlcePlanowane przerwy w dostarczaniu wody
  PWiK SiedlceInne
 
powrót drukuj

 
 
BIP odwiedzono: 5218 razy
© 2007 PWIK s. z o.o. SIEDLCE
powered by mouton