PWiK Siedlce
  Wybierz dział  
Dane Podstawowe
Lokalizacja Przedsiębiorstwa
Dane teleadresowe
Przedmiot działalności Przedsiębiorstwa
Władze i struktura
Organy Spółki
Struktura własnościowa
Struktura organizacyjna
Kompetencje Organów Spółki
Finanse i majątek Spółki
Struktura majątkowa Spółki
Podstawowe dane finansowe
Załatwianie spraw
Wykaz spraw
Regulamin usług
Przetargi ze Środków Unii Europejskiej
Opis procedur zawierania umów dla zadań dofinansowywanych ze środków UE
Przetargi bieżace
Przetargi zakończone
Dostawa wirówki do odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków w Siedlcach
Promocja Projektu III
Wykonanie instalacji odsiarczania biogazu na oczyszczalni ścieków w Siedlcach - nr III
Zakup wyposażenia laboratorium oczyszczalni ścieków nr 2
Dostawa koparko-ładowarki i samochodu specjalnego
Budowa drogi wewnętrznej oraz placu manewrowego na oczyszczalni ścieków w Siedlcach
Wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń laboratorium na Oczyszczalni ścieków w Siedlcach
Wykonanie instalacji odsiarczania biogazu na oczyszczalni ścieków w Siedlcach - nr II
Zakup wyposażenia laboratorium oczyszczalni ścieków
Dostawa samochodu ciężarowego, koparko-ładowarki i samochodu specjalnego
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Śmiałej i Zielna-Różana
Wykonanie instalacji odsiarczania biogazu na oczyszczalni ścieków w Siedlcach
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Sokołowskiej, Bema i Grabowskiego
Przebudowa kanalizacji metodą bezwykopową etap II
Zasilenie elektryczne stacji dezynfekcji na oczyszczalni ścieków w Siedlcach
Budowa zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Projektowanie i budowa suszarni IV
Dostawa kontenera na szafy zasilające i szafę sterującą lamp UV
Projektowanie i budowa suszarni III
Projektowanie i budowa suszarni osadów II
Projektowanie i budowa suszarni osadów I
Promocja Projektu
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Siedlcach
Budowa kolektorów zastępujących rów Strzała
Zamówienia publiczne
Regulamin Wewnętrzny Udzielania Zamówień
Przetargi bieżące
Przetargi zakończone
Obsługa geodezyjna PWiK Sp. z o.o.
Dostawa talonów towarowych dla PWiK Sp. z o.o.
Ubezpieczenie mienia,OC oraz komunikacyjne PWiK
Dostawa Energii Elektrycznej dla PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach
Odbiór i zagospodarowanie odpadów
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. P.Zamiejskie, Wojewódzkiego, Romanówka w siedlcach i Czereśniowa w m.Grabianów
Budowa sieci wod-kan w ul. Węgrowskiej w m. Chodów gmina Siedlce
Budowa sieci wodociągowych w ul. Pescantina, Promienna oraz w m. Kolonia Wołyńce
przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w ul. Brzechwy w Siedlcach
Przetarg nieograniczony na dostawę włazów i wpustów sciekowych dla PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach
Wykonanie remontu-modernizacji ogrodzeń ujęć wody oraz stacji PZP
Przetar nieograniczony na budowę sieci wodociągowych w ulicach: Borowiczan, Artyleryjskiej oraz Geodetów i Wyszyńskiego
Przetarg nieograniczony na odbiór odpadów komunalnych i segregowanych
Dostawa talonów towarowych
przetarg nieograniczony na dostawę flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego z oczyszczalni ścieków
Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych
Przetarg nieograniczony na dostawę talonów towarowych
Przetarg nieograniczony na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne dla PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wod-kan w ul. Św. Faustyny Kowalskiej oraz w ul. Dąbrowskiego w Siedlcach
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w ul. Drobika i sieci wod-kan w ul. Miodowej i Przymiarki w Siedlcach
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej dla PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach
Przetarg nieograniczony na dostawę i legalizację wodomierzy
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dachów Stacji Uzdatniania Wody Sekuła II w Siedlcach
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej w Siedlcach
Przetarg nieograniczony na wykonanie sieci wodociągowej w ul. Cichej w Chodowie gm. Siedlce
Odbiór i zagospodarowanie odpadów
Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Żytniej w Siedlcach
Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Chopina w Siedlcach
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w ul. Biskupa Świrskiego w Siedlcach
Dostawa talonów towarowych dla PWiK Sp. z o. o. w Siedlcach
Komunikaty
Komunikat o zabezpieczeniu wodomierzy
Opłaty za wodę i ścieki
Jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków
Planowane przerwy w dostarczaniu wody
Inne
  szukaj na stronie...  

ISO
PWiK Siedlce BIP

  home   Przetargi ze Środków Unii Europejskiej   Przetargi zakończone   Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Siedlcach
PWiK Siedlce Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Siedlcach
Pliki spakowane prosimy o zapisanie na swoim dysku lokalnym. Obok opisu podano przybliżone wielkości pliku.
Zapisane pliki prosimy o rozpakowanie programem WinRAR. Program rozpakowujący można pobrać ze strony  producenta tego oprogramowania.
Pliki z rozszerzeniem dwg można odczytać na przykład przy pomocy programu DWG TrueView pobranej ze strony producenta tego oprogramowania.

 Załączniki do artykułu:
PWiK SiedlceOgłoszenie
PWiK SiedlceIDW
PWiK SiedlceZałączniki do IDW w formacie Word
PWiK SiedlceKontrakt
PWiK SiedlceZałączniki do kontraktu w formacie Word
PWiK SiedlceSpecyfikacje techniczne
PWiK SiedlceProjekt budowlany
PWiK SiedlceDokumentacja geotechniczna (16MB)
PWiK SiedlceProjekt wykonawczy 01 - pompownia ścieków surowych (7MB)
PWiK SiedlceProjekt wykonawczy 02 - budynek kraty mechanicznej (ok. 6,5MB)
PWiK SiedlceProjekt wykonawczy 03 - piaskownik (ok. 14,3MB)
PWiK SiedlceProjekt wykonawczy 4 - osadniki wstępne (ok. 0,7MB)
PWiK SiedlceProjekt wykonawczy 05 - pompownia IIst. z komorą mieszania (ok. 13,7MB)
PWiK SiedlceProjekt wykonawczy 6 - bloki biologiczne oczyszczania (ok.16,5MB)
PWiK SiedlceProjekt wykonawczy 7 - osadniki wtórne (ok. 7,8MB)
PWiK SiedlceProjekt wykonawczy 08 - komora rozdziału i 8 - pompownia osadu rec. i nad. (ok.8,0MB)
PWiK SiedlceProjekt wykonawczy 09 - stacja dmuchaw (ok. 4,3MB)
PWiK SiedlceProjekt wykonawczy 101 - zagęszczacze osadu wstępnego i nadmiernego (ok. 3,4MB)
PWiK SiedlceProjekt wykonawczy 102 i 103 - stacja mech. zagęszczania osadu (ok. 10,3MB)
PWiK SiedlceProjekt wykonawczy 104 i 105 część 1- komory fermentacyjne (ok.13MB)
PWiK SiedlceProjekt wykonawczy 104 i 105 część 2 - komory fermentacyjne (ok. 46MB)
PWiK SiedlceProjekt wykonawczy 106 - zagęszczacz osadu przefermentowanego ( ok. 1,5MB)
PWiK SiedlceProjekt wykonawczy 107 - stacja mechanicznego odwadniania osadu (ok. 7MB)
PWiK SiedlceProjekt wykonawczy 111 - osadnik do strącania fosforu i pompownie (ok.2,5MB)
PWiK SiedlceProjekt wykonawczy 113 - budynek agregatu prądotwórczego (ok. 3,5MB)
PWiK SiedlceProjekt wykonawczy 205 - budynek garażowy (ok. 5,5MB)
PWiK SiedlceProjekt wykonawczy - drogi (ok.11,5MB)
PWiK SiedlceProjekt wykonawczy - ogrodzenie terenu (ok.1MB)
PWiK SiedlceProjekt wykonawczy - AKPiA część I (ok. 42,7MB)
PWiK SiedlceProjekt wykonawczy - AKPiA część II (ok. 56MB)
PWiK SiedlceProjekt wykonawczy - biogaz (ok.3MB)
PWiK SiedlceProjekt wykonawczy - elektryczny (ok.52MB)
PWiK SiedlceProjekt wykonawczy - sieci (ok. 60MB)
PWiK SiedlceProjekt wykonawczy - zieleni (ok. 12,5MB)
PWiK SiedlceProjekt wykonawczy - schematy technologiczne (ok. 2,4MB)
PWiK SiedlceProjekt wykonawczy - plan zagospodarowania terenu (ok.5,8MB)
PWiK SiedlcePrzedmiar robót
PWiK SiedlceOdpowiedzi na pytania nr 1
PWiK SiedlceOdpowiedzi na pytania nr 2
PWiK SiedlceOdpowiedzi na pytania nr 3
PWiK SiedlceSprostowanie ogłoszenia
PWiK SiedlceZmiany do kontraktu
PWiK SiedlcePrzedmiary kosztorysowe
PWiK SiedlceWykaz materiałów instalacji sanitarnych
PWiK SiedlceOdpowiedzi na pytania nr 4
PWiK Siedlce Obikt 0.6.4-5 przekroje
PWiK SiedlceObiekt 105.1 instalacje - opis
PWiK SiedlceOdpowiedzi na pytania nr 5
PWiK SiedlceKotłownia - przedmiar kosztorysowy
PWiK SiedlceBud. krat - przedmiar kosztorysowy
PWiK SiedlceZmiany do kontraktu nr 2
PWiK SiedlceOdpowiedzi na pytania nr 6
PWiK SiedlceOdpowiedzi na pytania nr 7
PWiK Siedlceds.zm.oczyszczalnia 2008
PWiK SiedlceRaport
PWiK SiedlceOdpowiedzi na pytania nr 8
PWiK SiedlceOdpowiedzi na pytania nr 9
PWiK SiedlceSprostowanie ogłoszenia nr 2
PWiK SiedlceZmiany do SIWZ
PWiK SiedlceZmiany do kontraktu nr 3
PWiK SiedlceZmiany do kontraktu nr 2 w formacie pdf
PWiK SiedlceWarunki przyłączenia agregatów
PWiK SiedlceOdpowiedzi na pytania nr 10
PWiK SiedlceOdpowiedzi na pytania nr 11
PWiK SiedlceZmiany do kontraktu nr 4
PWiK SiedlceOdpowiedzi na pytania nr 12
PWiK SiedlceZmiany do SIWZ II
PWiK SiedlceOdpowiedzi na pytania nr 13
PWiK SiedlceOdpowiedzi na pytania nr 14
PWiK SiedlceSprostowanie zmiany do kontraktu nr 4
PWiK SiedlceInformacja o wynikach postępowania
Dostawa wirówki do odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków w Siedlcach
Promocja Projektu III
Wykonanie instalacji odsiarczania biogazu na oczyszczalni ścieków w Siedlcach - nr III
Zakup wyposażenia laboratorium oczyszczalni ścieków nr 2
Dostawa koparko-ładowarki i samochodu specjalnego
Budowa drogi wewnętrznej oraz placu manewrowego na oczyszczalni ścieków w Siedlcach
Wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń laboratorium na Oczyszczalni ścieków w Siedlcach
Wykonanie instalacji odsiarczania biogazu na oczyszczalni ścieków w Siedlcach - nr II
Zakup wyposażenia laboratorium oczyszczalni ścieków
Dostawa samochodu ciężarowego, koparko-ładowarki i samochodu specjalnego
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Śmiałej i Zielna-Różana
Wykonanie instalacji odsiarczania biogazu na oczyszczalni ścieków w Siedlcach
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Sokołowskiej, Bema i Grabowskiego
Przebudowa kanalizacji metodą bezwykopową etap II
Zasilenie elektryczne stacji dezynfekcji na oczyszczalni ścieków w Siedlcach
Budowa zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Projektowanie i budowa suszarni IV
Dostawa kontenera na szafy zasilające i szafę sterującą lamp UV
Projektowanie i budowa suszarni III
Projektowanie i budowa suszarni osadów II
Projektowanie i budowa suszarni osadów I
Promocja Projektu
Przebudowa kanalizacji metodą bezwykopową
Przebudowa kanału w ul. Prusa metodą bezwykopową
Budowa kolektorów zastępujących rów Strzała
Promocja Projektu
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Północnej, Gospodarczej w Siedlcach
Przetarg na wymianę membran dyfuzorów napowietrzających w komorach biologicznych na oczyszczalni ścieków w Siedlcach
Przetarg na budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Formińskiego w Siedlcach
Zobacz historię zmian
stronę przeczytano już: 13 114 razy
powrót drukuj

 
 
BIP odwiedzono: 5218 razy
© 2007 PWIK s. z o.o. SIEDLCE
powered by mouton