zamówienie na:

Budowa sieci wod-ka. w Siedlcach oraz sieci kan. sanitarnej w Rakowcu gm. Siedlce

zamawiający: PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP 2916-28/2018
wartość: poniżej kwoty 5 548 000 euro
termin składania ofert: 18 września 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano: Dla części I - Budowa sieci wod. i sieci kan. deszcz. w ul. Piaski Zamiejskie -wybrać ofertę nr 6 z ceną 265 500,00zł Dla części II - Budowa sieci wodociągowej w ul. Grzybowej -wybrać ofertę nr 6 z ceną 49 000,00zł Dla części III - Budowa sieci wod. i sieci kan. sanitarnej w ul. Sabiny Artych -wybrać ofertę nr 6 z ceną 57 000,00zł Dla części IV - Budowa sieci kan. sanitarnej w ul. Warszawskiej -wybrać ofertę nr 6 z ceną 101 000,00zł Dla części V - Budowa sieci kan. sanitarnej w ul. Garwolińskiej i 5KDL -wybrać ofertę nr 6 z ceną 325 000,00zł Dla części VI - Budowa sieci kan. sanitarnej w ul. Cichej w Rakowcu - wybrać ofertę nr 4 z ceną 93 900,00zł