zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej w ul. Podlaskiej-Monte Cassino, ul. Okrężnej oraz ul. Targowej w Siedlcach.

zamawiający: PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP 2916-19/2019
wartość: poniżej kwoty 5 548 000 euro
termin składania ofert: 19 sierpnia 2019  10:00
wynik postępowania: Na część I i III wybrana została oferta następującego Wykonawcy: Zakład Elektrotechniczny ZELTECH Stanisław Przesmycki, 08-110 Siedlce, ul. Brzeska 139 Na część II postępowanie zostało unieważnione.