zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej w Golicach oraz ul. Słonecznej w Nowym Opolu

zamawiający: PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP 2916-25/2019
wartość: poniżej kwoty 5 548 000 euro
termin składania ofert: 27 września 2019  10:00
wynik postępowania: udzielono zamówienia: Dla Część I PUH Melkan Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76c, Łuków ……..cena 130 355,00PLN Dla części II - HYDRA Łukasz Cabaj ul.Swoboda 43, Żelków Kolonia......cena 146 000,00PLN