zamówienie na:

Wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Sosnowej w Siedlcach

zamawiający: PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
nr sprawy: IP 2916-10/2018
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 19 kwietnia 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: nie złożono żadnej oferty 
Ogłoszenie (62kB) word
SIWZ 2018.doc (166kB) word
Organizacja ruchu (334kB) rar
dokumentacja projektowa (8192kB) rar

metryczka


Odpowiada za treść: Dział Procedur Przetargowych
Opublikował: Jacek Flejmer (4 kwietnia 2018, 12:35:06)

Ostatnia zmiana: Jacek Flejmer (8 maja 2018, 11:30:25)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 246