zamówienie na:

Wybudowanie sieci wodociągowych i sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ceglanej

zamawiający: PWiK Sp.z o.o. w Siedlcach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony zamówienie sektorowe
nr sprawy: IP 2916-15/2018
wartość: poniżej 5 548 000 eur
termin składania ofert: 4 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: została wybrana oferta firmy: ZE Zeltech Stanisław Przesmycki ul. Brzeska 139, 08-110 Siedlce Cena oferty: 1 203 550,00 PLN netto