Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Torowej w Siedlcach

zamawiający: PWiK Sp.z o.o. w Siedlcach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
nr sprawy: IP 2916-20/2020
wartość: poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 2 lipca 2020  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)